Jízdní řády vlakyS jízdními řády vlaků se můžeme setkat na různých místech a v různých podobách. V tištěné podobě si můžeme koupit knižní jízdní řády vlaků, nebo si ve vlacích a na nádražích vzít jízdní řád konkrétního spoje. Nejpodrobnější jízdní řády najdeme na internetu, ať už na stránkách jednotlivých dopravců nebo na webu IDOS. Jízdní řády vlaků si můžeme stáhnout i jako aplikaci do svých mobilních telefonů a mít je tak vždy po ruce.

IDOS.cz poskytuje i veřejně dostupné API. IDOS jízdní řády vlaků pro všechny cestovatele.

Jízdní řády vlaků na nádražích

Jízdní řády českých vlaků si samozřejmě můžeme zjistit přímo na vlakových nádražích. Tam si je můžeme zjistit několika způsoby. Buď si je můžeme přečíst na informačních tabulích, kde se dozvíme číslo vlaku, z jaké výchozí stanice vlak vyjíždí, kde zastavuje a přesné časy odjezdů. Další možností jsou informace, kde se můžeme přímo u přepážky zeptat pracovníků Českých drah, resp. jiných společností na jízdní řád, případně další informace týkající se vlakového spojení. Důležité jsou také informační tabule s přesným rozpisem řazení vlaků. Ty se hodí hlavně v případech, kdy máme do vlaku koupenou místenku a potřebujeme vědět, kam si máme na nástupišti stoupnout. A co je asi nejdůležitější, jsou elektronické tabule s aktuálními informacemi a příjezdech a odjezdech jednotlivých vlakových spojů, o tom z jakého nástupiště a z jaké koleje pojedou včetně informací o případných zpožděních. Na nádraží si také můžeme koupit jízdní řády v tištěné podobě nebo si vzít různé propagační materiály, časopisy atd.

IDOS vlaky spojení pro snadné a rychlé cestování.

Knižní jízdní řády vlaků

Jízdní řády vlaků v České republice pravidelně vycházejí také v knižní podobě. Tyto knižní jízdní řády vydávají přímo České dráhy a to pravidelně každý rok v prosinci, kdy ke změně jízdních řádů dochází. Mají roční platnost a koupit si je můžeme na vybraných vlakových stanicích. Kromě celostátních knižních jízdních řádů vydávají České dráhy také jejich kratší, regionální verze. Ty se prodávají ve vybraných nádražích příslušných krajů a jsou levnější než celostátní. Během roku dochází také ke změnám v jízdních řádech. Ty jsou samozřejmě všechny na internetu, ale dvakrát až třikrát do roka je souhrn těchto změn vydáván i v tištěné podobě. Pro ty, co už mají základní knižní jízdní řády koupené, jsou tyto dodatky k dispozici zdarma. Zájemci si je mohou také stáhnout z internetu a vytisknout.

 Traťové jízdní řády vlaků

Traťové jízdní řády jsou všechny k dispozici na internetu ke stažení. Stáhnout si je můžeme  na webových stránkách Českých drah na adrese http://www.cd.cz/cs/vnitrostatni-cestovani/jizdni-rad/tratove-jizdni-rady/index.php. Najdeme zde kompletní traťové jízdní řády všech vlaků Českých drah a to včetně mimořádných i plánovaných změn jízdního řádu.

Kapesní jízdní řády vlaků

Kromě knižního vydání jízdních řádů vydávají České dráhy také kapesní jízdní řády, které jsou na nádražích k dostání zdarma. Tyto jízdní řády jsou pro vlaky v kategoriích rychlík, expres, EuroCity, InterCity, SuperCity, EuroNight a několik vybraných spěšných vlaků. Kapesní jízdní řády se tisknou na velkém formátu A7 a jsou vždy pro konkrétní linky dálkové vlakové dopravy D01 až D24. Vždy když dojde ke změně jízdního řádu, tak se tyto kapesní verze vydávají znovu, aby v nich byly vždy aktuální a přesné informace.

IDOS autobusy vás dovedou na to místo kam právě teď potřebujete. Jízdní řády vám pomohou chytit váš spoj ve správnou dobu.

Jízdní řády vlaků na webu Českých drah

Pokud víme, že při své cestě použijeme výhradně vlaky Českých drah, můžeme si naše vlakové spojení najít přímo na jejich internetových stránkách. To najdeme pod odkazem http://www.cd.cz/spojeni/, kde jsou vždy přesné informace podle aktuálních jízdních řádů. Jak při hledání spojení na stránkách Českých drah postupovat? Nejdříve zadáme odkud a kam chceme jet. V tom nám pomůže i inteligentní našeptávač vlakových stanic, který nám v průběhu zapisování zastávky nabídne možné varianty. V případě, že potřebujeme prohodit výchozí a cílovou vlakovou stanici, můžeme to udělat snadno kliknutím na tlačítko mezi těmito dvěma řádky. Můžeme také vyplnit přes jaké město nebo obec chceme jet, nebo zaškrtnou vyhledání pouze přímých spojení. Následuje volba dne a přesného času odjezdu, resp. příjezdu vlaku. U data můžeme použít i kalendář, který si zobrazíme jedním kliknutím a máme tak rychlý přehled o tom, na který den v týdnu jaké datum připadá. Pokud si datum odjezdu potřebujeme posunout, můžeme to udělat snadno pomocí šipek vedle kolonky pro datum a nemusíme ho ručně přepisovat. V případě, že máme specifické potřeby na vlakové spojení, jako je např. spojení pro cestující na vozíku, s jízdním kolem, nebo pro rodiny s dětmi, můžeme tuto volbu zaškrtnout a nechat si zobrazit pouze tato vlaková spojení. Standardně se vyhledávají spojení vlaky Českých drah a jejich smluvních dopravců, ale můžeme si případně zvolit pouze vyhledávání čistě vlaky ČD. Naopak vlaky konkurenčních společností, jako je RegioJet od Student Agency nebo Leo Express na této stránce nenajdeme a pokud chceme vyhledat i jejich spoje, musíme použít buď IDOS.cz a nebo přímo webové stránky těchto společností. Jakmile tedy máme všechny položky vyplněny, klikneme na tlačítko Vyhledat a zobrazí se nám výpis nejbližšího spojení podle námi zadaného data a času + případná další spojení. U každého vlakového spojení vidíme podrobné informace o časech příjezdů a odjezdů, o názvech vlaků, ceny jízdenek jak v základní verzi, tak na In kartu a také dobu jízdy. Při kliknutí na jednotlivé vlaky se nám zobrazí celkový jízdní řád daného vlaku se všemi zastávkami a délkou trasy v kilometrech. Dále si můžeme vyhledané spojení zobrazit na mapě, spočítat si přesnou cenu jízdenky a také si ji přímo koupit na e-shopu Českých drah. Spojení si můžeme i snadno uložit jako pdf nebo vytisknout.

Jízdní řády autobusů a vlaků pro celou ČR. IDOS jízdní řády vlaky a autobusy jsou dostupné na internetu zcela zadarmo.

Jak se jízdní řády vlaků ČD připravují?

Příprava jízdních řádů Českých drah je velmi náročný proces, který trvá cca jeden rok a spolupracuje na něm několik subjektů. Většinu vlaků vypravují České dráhy na základě požadavků objednavatelů veřejné dopravy. V případě regionálních vlaků (do kterých patří osobní a spěšné vlaky) se jedná o krajské úřady. U dálkových vlaků (mezi které řadíme rychlíky, expresy a některé vlaky kategorie InterCity a EuroCity) pak jde o Ministerstvo dopravy České republiky. Jak krajské úřady, tak ministerstvo si tedy prostřednictvím smlouvy s Českými drahami objednají určité množství vlakových spojení a poté jim platí ztráty z provozu těchto vlaků. U objednávky se vždy zadává počet a časová poloha vlaků na jednotlivých úsecích, ale i kvalita dopravy (typ vlaku atd.). Naopak zcela bez dotací provozují České dráhy všechny vlaky kategorie SuperCity (tedy Pendolina) a dále některé vybrané vlaky kategorie EuroCity a InterCity. Tato vlaková spojení pak České dráhy vypravují na vlastní podnikatelské riziko a tím pádem si sami navrhují jejich jízdní řády (vždy ale na základě dohody s železničními dopravci v zahraničí). Subjektem, který jednotlivé jízdní řády vlaků zpracovává, je společnost Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), která musí při tvorbě jízdních řádů brát v úvahu požadavky všech dopravců na našem území – tedy nejen Českých drah, ale i RegioJetu a Leo Expressu. Při zpracování jízdních řádů pak platí pravidlo, že přednost mají vlaky vyšších kategorií a až po nich jsou na řadě vlaky kategorií nižších. Zároveň platí, že přednost mají mezinárodní vlaková spojení. V případě, že dojde ke střetu více požadavků, tak přednost dostávají vlaky ve veřejném zájmu, neboli ta spojení, která si zadává Ministerstvo dopravy ČR a krajské úřady.

Jízdní řády vlaků na webu IDOS

Pokud potřebujeme vyhledat spojení, ve kterém jsou zahrnuty všechny vlaky na našem území, tedy nejen vlaky Českých drah, ale i konkurenčních dopravců jako je RegioJet nebo Leo Express, ideální volbou pro vyhledávání takového spojení jsou jízdní řády IDOS. Ty najdeme na internetu na adrese www.jizdnirady.idnes.cz, kde máme k dispozici kompletní jízdní řády nejen všech vlaků, ale i autobusů a také městské hromadné dopravy více než stovky českých měst a obcí. Jakým způsobem zde můžeme jízdní řády vlaků vyhledávat? Nejdříve si zvolíme, co konkrétně chceme hledat – IDOS.cz nám umožňuje hledat spojení, odjezdy, zastávkové jízdní řády a spoje. Potom klikneme na odkaz Vybrat jízdní řád a pokud hledáme čistě vlaky, klikneme na odkaz Vlaky pod nadpisem Železniční doprava, nebo můžeme zvolit kombinaci vlaků s autobusy, případně s autobusy a městskou hromadnou dopravou. Jakmile máme vybráno, následuje zadání výchozí a cílové stanice. Do kolonek Odkud a Kam zadáme názvy vlakových stanic a pomůže nám v tom i inteligentní našeptávač, který nám v průběhu zapisování stanice bude nabízet možné varianty. Stanice si můžeme jedním kliknutím i zobrazit na mapce a stejně tak je snadno můžeme mezi sebou prohodit. Pokud hledáme pouze přímá spojení, nebo vlaky bez povinné rezervace místa, můžeme tyto položky zaškrtnout, nebo naopak pokud potřebujeme jet přes určité místo, zadáme průjezdní místa. Následuje zadání data a času. To funguje stejně jako na stránkách Českých drah, takže zapíšeme nebo vybereme z kalendáře datum a zapíšeme čas. Standardně nastavený je odjezd, ale pokud hledáme příjezd, tak si na něj překlikneme a pak už jen klikneme na tlačítko Hledat a vyjede nám přehled vlakových spojení. Ty jsou velmi podrobné a najdeme v nich všechny potřebné informace – časy odjezdů a příjezdů, názvy vlaků, bližší informace o vlacích, celková doba jízdy, vzdálenost v kilometrech a ceny jízdenek (základní, s in kartou 25 a s in kartou 50). U jednotlivých vlaků si navíc můžeme kliknout na bližší informace o řazení vlaku, na odjezdovou tabuli ve stanici a u vlaků, které jsou právě na cestě se můžeme podívat také na aktuální polohu vlaku včetně informace o tom, zda má vlak zpoždění a pokud ano, tak jak velké. Každé spojení si můžeme nechat vytisknout nebo poslat mailem, přidat do oblíbených spojení, zobrazit mapku nebo se jedním kliknutím dostat na stránku s výpočtem jízdného nebo s e-shopem, kde si můžeme rovnou jízdenku zakoupit.

Jízdní řády vlaků pro mobilní telefony

Jízdní řády všech vlaků na našem území můžeme hledat samozřejmě také ve svých mobilních telefonech, když jsme zrovna na cestách. K pohodlnějšímu a snadnějšímu vyhledávání nám pak pomohou speciální aplikace s jízdními řády, které si do svých přístrojů můžeme stáhnout. Asi nejlepší aplikací s jízdními řády vlaků pro chytré mobilní telefony je Pubtran. Ten je k dispozici pro operační systém Android a zdarma si jej můžeme stáhnout v obchodě Google Play. Autorem aplikace je František Hejl a Pubtran veškerá data čerpá z IDOSu. Alternativou k Pubtranu je pak oficiální IDOS aplikace, která je pro Android pod názvem Jízdní řády a pro iOS má název Jízdní řády iDNES.cz. I jejím autorem je František Hejl, který ji rozšířil o nové funkce, jako např. zastávkové jízdní řády atd. Aplikace je pro obě mobilní platformy ke stažení zdarma. Placenou variantou je pak CG Transit. Ten je sice v základní verzi pro Android i iOS zdarma, ale pak je třeba si zakoupit licence s datovými soubory jízdních řádů. Výhodou ale je, že pak můžeme jízdní řády vyhledávat i offline bez připojení k internetu, což např. Pubtran, který je zdarma, neumožňuje.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!